Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Daichitabi 05.10.2011Cast: Massu, Maru

Lại thêm một project ủng hộ Winter Fangirl Party. Chương trình này là một dạng không có kịch bản, mọi người phải tự ứng biến. Nói là thú vị thì cũng không hẳn, nhưng với những người mà mình yêu mến thì bất cứ cái gì có sự tham gia của người ấy mình cũng muốn xem đúng không ^^

Thành phần tham dự:

Trans, Typeset: Cá Mè
Còn lại: Ka

Download


http://www.fshare.vn/file/TNQD8W239T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét