Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Project Takky & ka-chan's Birthday 2010

Karaoke mừng sinh nhật Takky và Aka!chan

[PV]One Day One Dreams - T&Thttp://www.fshare.vn/file/TGZ5FTW23T/
 
[PV]Hikari Hitotsu - Takizawa Hideaki

Reup: ka

*Bản PVhttp://www.fshare.vn/file/TZKQ1Y8SVT/

*Bản Drama

http://www.fshare.vn/file/TTST7S0YPT/

*Bản Anime

http://www.fshare.vn/file/T4SGGMRAXT/
* Bonus thêm cái CM coi cho vui

http://www.fshare.vn/file/TW5SX4YZWT/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét