Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

SC2008.02.03 Kanjani 8 Intro Don


Timer, Encoder, Translator: Asagi
cám ơn Eitokickass@LJ về translation.


-Tiếp tục loạt SC về Jr hăng hái
-Tại sao Yoko được ưu tiên nói những câu "cho kawaii♥ " trong các bài hát?
- Các bước Dance của K8 là dễ nhất đời, nào ta cùng dance


MF .001 .002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét