Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

[PV] Oresamazu - Konjou Nashi


(from Negative Happy Chainsaw Edge)
Thành phần tham gia:

Translator: -[H]inachan-
Editor: -[M]ều [K]on-
Timer - Typesetter: -[H]inachan-
Effector: -[M]ều [K]on-
Encoder - Uploader: ka

http://www.mediafire.com/?fmcj8cl35cr10u2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét