Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Shoon & Massu's AiQ Skit clips

From Ya-Ya-yah! show 2004

Diễn xuất: Yamashita Shoon (Ya-Ya-yah), Masuda Takahisa (NEWS)

Tóm tắt: Massu & Shoon là một đôi mới cưới. Người này gọi người kia là Honey và Darling. Massu bắt Shoon trả lời những câu hỏi IQ trước khi cho Shoon ăn.


Sub by Hiyuki

Reup by ka

Cám ơn NEWSHFAN đã cung cấp bản tiếng Anh

* 25th Jan, 2004 AiQ Skit #1 Mì
Length: 2 min 42 secs
Size: 43 MB
Câu hỏi AiQ: Ngựa có bao nhiêu điểm?

* 1st Feb, 2004 AiQ Skit #2 Cơm cari
Length: 2 min 29 secs
Size: 43 MB
AiQ question: Điền vào chỗ trống trong dãy các từ chỉ màu sắc

* 8th Feb, 2004 AiQ Skit #3 Kem hầm
Length: 2 min 35 secs
Size: 42 MB
AiQ question: Di chuyển 1 số trong phép toán "3 - 2 = 36" để nó trở nên cân bằng* 22nd Feb, 2004 AiQ Skit #4 LẨU
Length: 2 min 44 secs
Size: 48 MB
AiQ question: thêm một dấu vào "5 + 5 + 5 = 550" để làm thành phương trình đúng* 29th Feb, 2004 AiQ Skit #5 Mì ống
Length: 2 min 34 secs
Size: 43 MB
AiQ question: Điền vào ô trống Bắc, sách, ___ , chín* 7th March, 2004 AiQ Skit #6 Chó
Length: 2 min 58s
Size: 53 MB
AiQ question: Hình gì?* 28th March, 2004 AiQ Skit #7 Càri chiên
Length: 2 min 17 secs
Size: 38 MB
AiQ question: Cái nào khác với những cái còn lại? Cá thu, cá ngừ, mực, cá tuyết6th June, 2004 AiQ Skit #8 Cơm nắm (Đổi vai)
Length: 2 min 12 secs
Size: 53 MB
AiQ question: Anh bị kẹt quyển sách nhưng lại ko làm gãy máy hút bụi. Tại sao vậy? http://www.mediafire.com/?qvspxyy4vhdp7

Nghe đồn còn 1 part nữa mà lười tìm RAW và sub. Ai có hú nhé ^.^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét